Архетипічно-базовий, сценарний та інструментально-подієвий рівні функціонування політичної ідеології: методологічна призма концепції Н. Пезешкіана

Людина та ідеологія перебувають у тісному взаємозв’язку. Ідеологія оперує культурними схемами, шаблонами і картами соціальної реальності, матрицями колективної свідомості. Вивчення ідеології як системи взаємодіючих символів і структури взаємовпливаючих смислів має різні підходи. Так, в лібералізмі, марксизмі та соціалізмі ідеологія пояснюється крізь призму теорії інтересів, тому розглядається як зброя певних соціальних груп. Психоаналіз вивчає ідеологію як реакцію на соціальну напругу й, відпові...
Читати далі →