Голометаболічний метаморфоз України. Сковорода, Сікорський та інші...


"З видимого пізнавай невидиме", - учив Григорій Саваотович Сковорода.
Як часто сферою для пізнання світобудови є для нас природа. Неодноразово, вивчення природних явищ ставали підґрунтям великих осяянь для науковців ріжних напрямків. От, скажімо, в царині технічного поступу. Пильне спосте...
Читати далі →