Дивный искусственный мир

Человек — существо, созидающее искусственный мир. Культура (духовная и материальная) — это единственное пространство, в котором способен существовать homo sapiens. Культура — пространство искусственного. Человек живет в неестественном измерении воображения и отчуждает окружающую действительность. Постепенно отраженная реальность полностью поглощает его бытие. Это значит, что в некий момент истории природа исчезнет без остатка. Человеческая культура поглотит макрокосмос — и мы не остановимс...
Читати далі →

За вуаллю реальності. Гностичні аспекти постмодерну

Іноді академічні тексти більше пасують блогам, аніж бібліотекам. Weblog philosophy. До останнього часу загальноприйнятою вважалась думка про розмивання ідентичності у віртуальному просторі, її плюралізацію і дроблення, перетворення більш або менш цілісного «Я» на певний ризоматичний комплекс [5, с. 12-17] у безкінечній грі масок, що їх може приміряти свідомість у сучасному світі – в комплексі із самим соціумом, що з ієрархічного цілого трансформуюється у хаотичну сукупність індивідів і сп...
Читати далі →